English
דף הבית » מכשירים לבדיקת תכונות מכניות של פני השטח

CSM

CSM מכשירים, מפתחת מייצרת ומשווקת מכשירים לאפיין תכונות מכניות של משטחים. 

CSM  מכשירים מספקת ציוד שמאפשר אפיון מכני של מגוון רחב של שטחים וחומרים .

אדהזיה של צבעים, סרטים או ציפויים אופטיים דקים או ציפוי קשה יכול להיות מוגדר באמצעות מכשיר ה - Testers Scratch.
 
מדידות דינמיות  - בדיקות אלו ניתן לבצע כדי להגדיר לא רק את הקשיות של החומר,אלא גם כדי להעריך את העיוות  הפלסטי והאלסטי,
 
עבור בדיקות מאמץ אנו מציעים את Tribometer, מבוסס על סיכת ב-Disc-עיקרון זה פועל הן בשיטת המיקרו והן בשיטת הננו .
 
אמצעים אחרים מודדים: עובי פילם, CSM מספק יכולות צפייה תלת מימדית של שטחים תחת רוב שיטות הבדיקה .

microtech.co.il
Stratomedia בניית אתרים